Do do 31 grudnia 2015 r. płatnicy ZUS mają obowiązek założenia profilu informacyjnego na PUE.
Ma to związek z wprowadzeniem w 2016 roku e-zwolnień lekarskich.
Płatnicy będą na bieżąco informowani o zwolnieniach lekarskich swoich pracowników i na tej podstawie będą wypłacane zasiłki, bez konieczności dostarczenia ich w wersji papierowej.

Dodatkowe korzyści z zarejestrowania się na PUE:
-aktualne salda rozliczeń z ZUS,
-wgląd do zestawienia deklaracji i wpłat za ostatnich 12 miesięcy,
-wgląd do danych płatnika i wszystkich jego ubezpieczonych,
-w zakładce Korespondencja można sprawdzić aktualną korespondencję z ZUS.