Znamy już wysokość składki emerytalnej, rentowej, chorobowej i wypadkowej, która będzie obowiązywała od stycznia 2016 roku, a także poziom składki na Fundusz Pracy. Przedsiębiorcy będą płacili do ZUS ponad 1110 zł miesięcznie.

Składki społeczne ZUS na 2016 rok

1034,08 zł – Suma składek bez dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego (ze składką na Fundusz Pracy)

1092,28 zł – Suma składek z dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym (ze składką na Fundusz Pracy)

35,63 zł – Składka na Fundusz Emerytur Pomostowych FEP