ZŁÓŻ Wniosek o udzielenie pożyczki.

Jeżeli jesteś mikroprzedsiębiorcą to złóż:

Wniosek o udzielenie pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy,

dostępny jest na stronie praca.gov.pl Wniosek.

Instrukcja składania Wniosku

Jak uzupełnić Wniosek, krok po kroku.

  1. Wybieramy adresata Wniosku i przechodzimy – dalej
  2. Górna, prawa – uzupełniamy miejscowość
  3. Uzupełniamy część 1 – DANE IDENTYFIKACYJNE PRZEDSIĘBIORCY
  4. Uzupełniamy część 2 – ADRES SIEDZIBY
  5. Wpisujemy dane kontaktowe w części 3 – telefon i email
  6. W części 4 uzupełniamy dane reprezentanta lub właściciela firmy jednoosobowej
  7. W części 5 uzupełniamy kwotę pożyczki – 5.000,00, firmowy rachunek bankowy, na który na być przekazana kwota pożyczki oraz stan zatrudnienia w przeliczeniu na pełne etaty ( jeden pracownik na pół etatu i jeden pracownik na cały etat to 1,5 etatu)
  8. Załączyć Umowę pożyczki
  9. Uzupełnić Imię i Nazwisko osoby, która podpisuje Wniosek
  10. Wybieramy Dalej i podpisujemy wniosek Profilem Zaufanym

 

Menu