Ważne – otrzymałeś subwencję z PFR – dodatkowy obowiązek do 31 grudnia 2020.

Wszystkie firmy mają obowiązek potwierdzić umocowania osób, które w ich imieniu zawarły umowę o subwencję PFR  do 31 grudnia 2020 roku.

Sprawdź, jakie dokumenty trzeba dostarczyć do banku oraz jak zrobić to online w serwisie internetowym iPKO lub iPKO biznes od 1 grudnia br.

Jakie dokumenty trzeba dostarczyć do banku, który udzielił subwencji do 31 grudnia 2020 roku?

1. Jeśli reprezentacja w firmie jest jednoosobowa lub właściciel osobiście składał wniosek:

  • pełny odpis z KRS lub wyciąg z CEiDG (aktualne na dzień dostarczenia lub z dnia poprzedniego) te dokumenty nie wymagają podpisu – wystarczy plik PDF.

2. Jeśli reprezentacja w firmie jest wieloosobowa lub osoba trzecia działała w imieniu firmy:

  • pełny odpis z KRS lub wyciąg z CEiDG (aktualne na dzień dostarczenia lub z dnia poprzedniego),
  • dodatkowo pełnomocnictwo albo oświadczenie podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym, zgodnym z reprezentacją firmy.

 

Dodatkowe informacje

Jakie warunki musi spełnić oświadczenie lub pełnomocnictwo?

  • Pełnomocnictwo musi być podpisane przed datą zawarcia umowy subwencji (złożeniem wniosku odwoławczego)
  • Oświadczenie musi być podpisane po dacie zawarcia umowy subwencji albo złożenia wniosku odwoławczego

 

Ważna informacja dla spółek cywilnych

Osoba, która składała wniosek o subwencję PFR, musi dostarczyć dokumenty za siebie i pozostałych wspólników:

  • wyciąg z CEiDG lub pełny odpis z KRS
  • pełnomocnictwo lub oświadczenie, które będzie podpisane przez wszystkich wspólników, bez względu na postanowienia umowy spółki
  • w przypadku pełnomocnictwa – musisz złożyć wyciąg z CEiDG wraz z całą historią zmian, które wydarzyły się po zawarciu umowy subwencji finansowej dla każdego ze wspólników

Uwaga: niedostarczenie dokumentów potwierdzających umocowania we wskazanym terminie będzie skutkowało koniecznością zwrotu otrzymanej subwencji w pełnej wysokości.

Beneficjenci, którzy spłacą subwencję do 31 grudnia 2020 r., nie muszą dostarczać żadnych dokumentów

Dowiedz się więcej 

Menu