Tarcza finansowa PFR dla MIKRO przedsiębiorstw

Tarcza finansowa PFR dla MIKRO przedsiębiorstw

W dniu dzisiejszym ruszyła możliwość składania wniosków o subwencję dla MIKRO przedsiębiorstw.

Wnioski należy składać poprzez bankowość internetową, po zalogowaniu na konto firmowe.

Obecnie wnioski obsługiwane są przez 17 głównych banków.

Załączam  regulamin_programu_tarcza_finansowa_pfr_dla_mmsp

 

Zasady przyznawania i wypełnienia wniosku w skrócie:

1.Należy podać liczbę pracowników na koniec miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku o
wypłatę Subwencji Finansowej, lecz nie wyższą niż liczba Pracowników na dzień 31
grudnia 2019 r. albo na koniec miesiąca odpowiadającego nazwie miesiąca złożenia
wniosku w roku poprzednim – zatrudnienie –nie może być wyższe niż 9 pracowników.

2.Podajemy wielkość spadku przychodów ze sprzedaży w dowolnym miesiącu po 1 lutego 2020 r. w
porównaniu do poprzedniego miesiąca lub analogicznego miesiąca ubiegłego roku.

 

3. Finansowanie zależy od liczby zatrudnionych pracowników i spadku przychodów ze sprzedaży.

Jeżeli spadek przychodów był od 25% – 50% bazowa kwota subwencji wynosi 12.000,00 na jednego pracownika

Jeżeli spadek przychodów był od 50% – 75% bazowa kwota subwencji wynosi 24.000,00 na jednego pracownika

Jeżeli spadek przychodów był powyżej 75% bazowa kwota subwencji wynosi 36.000,00 na jednego pracownika

 

4. Przyznania kwota subwencji ulega umorzeniu w 75%, jeżeli została wydana w całości na potrzeby firmowe, działalność nie została zawieszona i średnia zatrudnienia pracowników została utrzymana. Jet to weryfikowane po 12 miesiącach od daty przyznania.

WAŻNE

Warunkiem przyznania jest brak zaległości wobec ZUS i US na dzień 31 grudnia 2019 roku.

 

Menu