Subwencje dla małych i średnich firm z PFR

Subwencje dla małych i średnich firm z PFR

dla firm zatrudniających do 249 pracowników lub jeżeli roczny obrót nie przekroczył 50 mln euro lub suma bilansowa jest poniżej 43 mln euro)

W dniu dzisiejszym ruszyła możliwość składania wniosków o subwencję dla małych i średnich firm.

Wnioski należy składać poprzez bankowość internetową, po zalogowaniu na konto firmowe.

Obecnie wnioski obsługiwane są przez 17 głównych banków.

Załączam  regulamin_programu_tarcza_finansowa_pfr_dla_mmsp

JAK OBLICZYĆ SUBWENCJĘ

Maksymalna kwota subwencji zależy od spadku przychodów ze sprzedaży w związku z COVID-19 w miesiącu kalendarzowym poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku względem miesiąca kalendarzowego odpowiadającego mu w roku poprzednim albo miesiąca kalendarzowego poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku.

 

  • 4% przychodu ze sprzedaży za poprzedni rok obrotowy dla firm, które w wyniku pandemii straciły między 25 (włącznie) a 50 proc. przychodów ze sprzedaży;
  • 6% przychodu ze sprzedaży za poprzedni rok obrotowy dla firm, które w wyniku pandemii straciły między 50 (włącznie) a 75 proc. przychodów ze sprzedaży;
  • 8% przychodu ze sprzedaży za poprzedni rok obrotowy dla firm, które w wyniku pandemii straciły 75 proc. przychodów ze sprzedaży lub więcej.

 

Menu