Składka zdrowotna w 2022 roku

W prasie, w mediach możemy znaleźć dużo informacji jak w 2022 roku obliczyć składkę zdrowotną.

Czas na małe podsumowanie.

 

Składka zdrowotna w 2022 roku nie podlega odliczeniu od podatku dochodowego.

 

Ustawodawca w 2022 roku uzależnił sposób wyliczenia składki zdrowotnej od rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej.

Nowe przepisy wprowadzają też pojęcie składki minimalnej. Zapłącimy zatem składkę zdrowotną nawet wtedy, gdy w danym miesiącu będzie strata.

I. Działalność jednoosobowa – zasady ogólne (skala) – Książka przychodów i rozchodów

W 2022 liczona będzie jako 9% od uzyskanego dochodu (przychód minus koszty), przy czym podstawa nie może być mniejsza niż minimalne wynagrodzenie brutto 3.010,00.

Składka zdrowotna 2022 „zasady ogólne”
Wysokość miesięcznego dochodu Wysokość składki zdrowotnej 9% dochodu
3 010zł 270,90zł
5 000 zł 450zł
7 000 zł 640zł
8 000 zł 720zł
10 000 zł 900zł
12 000 zł 1 080zł
13 000 zł 1 170zł
15 000 zł 1 350zł
20 000 zł 1 800 zł
30 000 zł 2 700 zł
itd
II. Działalność jednoosobowa – ryczałt ewidencjonowany

W 2022 roku wysokość składki zdrowotnej dla osób prowadzących rozliczenie w formie ryczałtu uzależniona jest od wysokości osiąganego przychodu.

Składka zdrowotna 2022 „ryczałt ewidencjonowany”
Przychód rocznie Wysokość składki zdrowotnej 2022
Do 60 000 zł 305,56zł
Od 60 000 zł do 300 000 zł 509,27zł
Powyżej 300 000 zł 917zł

 

III. Działalność jednoosobowa – podatek liniowy (19%) – Książka przychodów i rozchodów

Przedsiębiorcy rozliczający się podatkiem liniowym, w 2022 roku zapłacą nową składkę zdrowotną, której wysokość uzależniona będzie od dochodu firmy. W przypadku liniowców składka zdrowotna wynosić będzie 4,9% realnego dochodu przedsiębiorcy.

Wysokość składki odprowadzanej w danym miesiącu obliczana będzie na podstawie dochodu osiągniętego w miesiącu poprzednim.

Składka zdrowotna 2022 „podatek liniowy”
Dochód miesięcznie Wysokość składki zdrowotnej 2022
do 5510 270,90zł
8 000 zł 392,00zł
10 000 zł 490zł
12 000 zł 588zł
13 000 zł 637zł
15 000 zł 735zł
20 000 zł 980zł
30 000 zł 1 470zł
itd.

 

IV. Działalność jednoosobowa – karta podatkowa
Składka zdrowotna 2022 „karta podatkowa”
Minimalne wynagrodzenie Wysokość składki zdrowotnej 2022
3 010zł 270,90zł
V. Wspólnicy spółek komandytowych

Nowelizacja dotyczy również wspólników spółek komandytowych. W ich przypadku składka zdrowotna nie będzie ustalana od dochodu, ani przychodu. Ustawodawca przewidział w ich przypadku zastosowanie stawki 9% a wymiar stanowić będzie przeciętne wynagrodzenie.

Prognozowane przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w przyszłym roku będzie wynosiło 5922 zł czyli składka zdrowotna = 532,98

VI. Osoby powołane do pełnienia funkcji na mocy aktu powołania – wynagrodzenie Prezesa Zarządu

Kolejna zmiana dotyczy osób, pełniących funkcje w zarządzie spółki na mocy aktu powołania oraz prokurentów. Nowy Ład przewiduje iż osoby, które pobierają wynagrodzenie z tytułu pełnienia tych funkcji będę podlegać obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego. Składka będzie wynosić 9% podstawy wymiaru, czyli otrzymywanego wynagrodzenia.

Zmiany w dokumentach rozliczeniowych

W związku ze zmianami podstawy wymiaru składki zdrowotnej za osoby prowadzące pozarolniczą działalność od stycznia 2022 r., zmienią się wzory dokumentów rozliczeniowych ZUS DRA i ZUS RCA. W dokumentach tych przedsiębiorcy będą podawali dodatkowe informacje, m.in. formę opodatkowania w danym miesiącu, przychód lub dochód.

Nowe terminy składania dokumentów i opłacania składek

Dla większości płatników zmieni się termin przekazywania dokumentów rozliczeniowych i opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz ubezpieczenia społeczne.

  • do 15. dnia następnego miesiąca będą opłacać i rozliczać za dany miesiąc m.in. spółki kapitałowe (spółki akcyjne i spółki z o.o.), spółdzielnie, stowarzyszenia, fundacje,
  • do 20. dnia następnego miesiąca wykonywać ten obowiązek będą pozostali płatnicy, np. opłacający składki wyłącznie na własne ubezpieczenia, spółki osobowe (jawne, partnerskie, komandytowe, komandytowo-akcyjne).

Nowe terminy dotyczą opłacania składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, FP i FS, FGŚP oraz FEP rozliczanych w dokumentach składnych za styczeń 2022 r. i za następne miesiące.

Obowiązek comiesięcznego przekazywania dokumentów rozliczeniowych

Z powodu zmian w ustalaniu składki zdrowotnej osoby prowadzące działalność gospodarczą opłacające składki na własne ubezpieczenia lub osoby z nimi współpracujące będą musiały za okres od stycznia 2022 r. co miesiąc przekazywać dokumenty rozliczeniowe do ZUS.

 

 

Beata Hawrylczyk

Menu