Nowy termin na złożenie CIT-8 za rok 2019

Minister Finansów Tadeusz Kościński podpisał rozporządzenie w sprawie wydłużenia terminu na złożenie CIT-8 za 2019 rok, zostało ono opublikowane w Dzienniku Ustaw pod poz. 542

Termin przesunięto z 31 marca na 31 maja 2020 roku. Otrzymaliśmy dwa dodatkowe miesiące na rozliczenie CIT-8 za 2019 rok i na zapłatę należnego podatku dochodowego.

Natomiast organizacje pozarządowe, które zajmują się działalnością pożytku publicznego i wolontariatem, dostały jeszcze więcej czasu. Dla nich termin na złożenie CIT-8 przedłużono do 31 lipca 2020 roku.

Menu