Od 1 stycznia 2017 roku minimalna płaca wyniesie 2.000,00 zł.

O podpisaniu rozporządzenia rządu w tej sprawie na Twitterze poinformowała premier Beata Szydło.

Jet to następny krok do podniesienia płacy minimalnej.

Poprzednia podwyżka dotyczyła stawki minimalnej w wysokości 12.00 złotych obowiązującej przy zawieraniu umów cywilnoprawnych.

 

Minimalne wynagrodzenia 2017