13 lipca 2020 – upływa termin rejestracji do CRBR

UWAGA – WAŻNY TERMIN DLA SPÓŁEK

13 LIPCA 2020 ROKU UPŁYWA WYDŁUŻONY TERMIN REJESTRACJI SPÓŁEK DO CENTRALNEGO REJESTRU BEBEFICJENTÓW RZECZYWISTYCH.

SPRAWDŹ SWOJĄ SPÓŁKĘ CRBR

Jak zarejestrować się w CRBR?

1. Należy na stronie https://crbr.podatki.gov.pl/adcrbr/#/ wybrać utwórz nowe zgłoszenie

2. Wpisać NIP Spółki i formę czyli spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i wybrać dalej

3. Wpisujemy bieżącą datę i utwórz nowe zgłoszenie

4. Na następnej stronie uzupełniamy:

A1: KRS i Nazwę Spółki

A2: Aktualny adres zgodny z KRS

B1: Uzupełniamy dane udziałowca Spółki zoo

B2: wybieramy – bezpośrednie uprawnienia właścicielskie, w wierszu poniżej kwotę posiadanych udziałów w Spółce, rodzaj uprzywilejowania – brak

Jeżeli udziałowiec jest również reprezentantem, czyli jest wpisany do zarządu Spółki poniżej wybieramy „dodaj informację o reprezentacji” i wybieramy reprezentant.

Czynność tą powtarzamy dla każdego udziałowca.

Potwierdzamy zapoznanie z odpowiedzialnością karną i dajemy dalej.

Należy dokument podpisać profilem zaufanym i wysłać elektronicznie.

 

Rejestracja jest obowiązkowa dla Spółek zarejestrowanych w Krajowym Rejestrze Sądowym a niedopełnienie obowiązku jest obwarowane wysokimi karami.

 

 

Menu